English (United Kingdom)Vietnamese-VNJapanese-JP

EPOXY RESIN (ER-40W)

EPOXY RESIN (ER-40W)

CẤU TẠO CHI TIẾT

Gel and loading time

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hóa chất cấy thép SANKO – ER-40 được thiết kế có lực liên kết cao và thời gian đông kết nhanh hoạt động trong môi trường bê tông, đá và khối xây. Hóa chất cấy thép ER-40  được làm từ nguyên liệu ít gây mùi khó chịu.

Không phá vỡ liên kết trong bê tông.

Gia cường lưc cho bê tông.

Hoạt động tốt trong môi trường ẩm ướt.

Sử dụng thuận tiện khi tiến hành lắp đăt theo các phương ngang, thẳng đứng, trên cao.

 

You are here SẢN PHẨM BU LÔNG HÓA CHẤT CẤY THÉP