English (United Kingdom)Vietnamese-VNJapanese-JP

NỞ HÀN/TẮC KÊ HÀN


NỞ HÀN/TẮC KÊ HÀN (HAS-TYPE)

CẤU TẠO CHI TIẾT

Loại bu lông này có thể hàn được với nhiều loại kim loại khác nhau.

ỨNG DỤNG LẮP ĐẶT


Khung cửa,

Các công việc sửa chữa khác,


You are here SẢN PHẨM BU LÔNG NỞ HÀN