English (United Kingdom)Vietnamese-VNJapanese-JP

NỞ ĐÓNG/TẮC KÊ ĐẠN LOẠI NGẮN


NỞ ĐÓNG/TẮC KÊ ĐẠN LOẠI NGẮN DÙNG CHO BÊ TÔNG RỖNG (GT-TYPE)

CÁC ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

1.Nở đóng/tắc kê đạn dùng với các loại Bu lông và Ty ren có chiều dài bất kỳ.

2.Có thể khoan bằng hoặc sâu hơn một chút so chiều dài thân.

3.Do có miệng loe nên có thể lắp đặt cho cả lỗ khoan sâu hoặc nông.


CẤU TẠO CHI TIẾT

ỨNG DỤNG LẮP ĐẶT

Dùng để treo các hệ thống điện nước, điều hòa thông gió, thép góc, đường nhánh và treo các loại đường ống khác.


ĐỘT THÉP


Mã sản phẩm Cỡ bu lông
HT-3030 GT-3030

You are here SẢN PHẨM BU LÔNG NỞ ĐÓNG TẮC KÊ ĐẠN LOẠI NGẮN