English (United Kingdom)Vietnamese-VNJapanese-JP

NỞ ĐÓNG/TẮC KÊ ĐẠN

NỞ ĐÓNG/TẮC KÊ ĐẠN

CÁC ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

  1. Nở đóng/tắc kê đạn dùng với các loại Bu lông và Ty ren có chiều dài bất kỳ.
  2. Có thể khoan bằng hoặc sâu hơn chiều dài bu lông.
  3. Nếu như không sử dụng nữa, chỉ cần dùng xi măng trám lỗ lại là xong.

CẤU TẠO CHI TIẾT

ỨNG DỤNG LẮP ĐẶT

Dùng để lắp đặt hệ thống điện nước, điều hòa thông gió, bản mã....


ĐỘT THÉP

Mã sản phẩm Cỡ bu lông
HT-2025 CT-2025 / CT-650
HT-2530 CT-2530 / CT-830
HT-3040 CT-3040 / CT-1040
HT-4050 CT-4050 / CT-1250
HT-5060 CT-5060 / CT-1660

You are here SẢN PHẨM BU LÔNG NỞ ĐÓNG NỞ ĐÓNG/TẮC KÊ ĐẠN